โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564
ในวันจันทร์ที่ 26  เมษายน  2564  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี  2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page