เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง ได้ประชุมร่วมกับ อบต.สวด, อบต.บ้านพี้, อบต.บ้านฟ้า
ในประเด็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่อำเภอบ้านหลวง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page