การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

“ เมื่อวันที่  16  เมษายน  2564 อบต.ป่าคาหลวง ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูส่วนตำบล  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ยกย่องผู้ที่คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นและผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่  1”

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page