องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญานตนแสดงเจตนารมณ์ร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ( Zero Tolerance) โดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page