ที่อยู่ 226 หมู่ 2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 55190

โทรศัพท์ 054719415 โทรสาร 054719416

อีเมลล์  [email protected]