นางสาวจงรักษ์  สีขวา

ผู้อำนวยการกองศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.0899512743


นางมัณธิกา  จันทร์เขียว

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวิภาดา คนสูง

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางนัฎฐิณี อะทะวงศ์

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางวราภรณ์ มงคล

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวณัฐธิดา ชัยยา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวพิมผกา สุวรรณ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวลลนา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page