นายสนิท  วงศ์อนุ

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.0871920241

นายคุณศักดิ์  สุดสม

นายช่างโยธา


นายอนุวัฒน์  พอใจ

ผู้ช่วยช่างโยธา


นายเสน่ห์  ขัติยะ

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า


นายนิยม อายุยืน

ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา

 


นายพัทธนันท์ พอใจ

ผู้ช่วยพนักงานผลิตน้ำประปา


 

 


 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page